Java ile Dinamik Programlama Kullanarak Longest Common Subsequence(LCS) çözümü

Java ile Dinamik Programlama Kullanarak Longest Common Subsequence(LCS) çözümü

  public class test {
  public static void main(String[] args) {
    String x="JESSAJVEARTE";
    String y="JACKIAVILAKO";
    int M = x.length();
    int N=y.length();
    
    int[][] cozum=new int[M+1][N+1]; // Altkümelerin harfler için ne kadar kere ortak olduğunu tuttuğum matrisim
    // LCS uzunluğunun ve tüm alt problemlerin dinamik programlamayla hesaplandığı kısım
    for(int i=M-1; i>=0; i--) //Dizi elemanlarını tersten gelerek kontrol ediyorum
    {
      for(int j=N-1; j>=0; j--)
      {
        if(x.charAt(i)==y.charAt(j))
          cozum[i][j]=cozum[i+1][j+1]+1;
        // eşleşme varsa bu harfin olduğu fazladan bir alt küme daha olduğunu belirtmek için matris üzerinde 
        //bu harflerin bulunduğu konumdaki değeri 1 artırıyorum
        else
          cozum[i][j]=Math.max(cozum[i+1][j], cozum[i][j+1]);
        // Eşleşme yoksa, o ana kadarki en uzun altküme uzunluğunu en uzun altküme olarak alıyorum
        
      }//for
    }//for
    
    // cozum[][] matrisini kullanarak LCS nin bulunması
    int i=0, j=0;
    String result="";
    while(i<M &&j<N)
    {
      if(x.charAt(i)==y.charAt(j))
      {
      // i ve j değerlerine göre x, y stringleri üzerinde dolaşarak eşleşme olup olmadığını kontrol ediyorum
        result+=y.charAt(j);
        i++;
        j++;
      }//if
      else if(cozum[i+1][j]>=cozum[i][j+1])
      {
        //her zaman en uzun alt kümeye gidebilmek için bu kontrolleri yapıyorum
        i++;
      }
      else
        j++;
    }//while
    
    System.out.println("LCS lenght: "+result.length());
    System.out.println("LCS:  : "+result);
  }
  }