git best!

Git best!

cd klasor // yerel klasorümüz git init // bu klasörde çalışcaz dedik git add * // tüm dosyaları ekle git add file.c // file dosyasını ekle git commit -m ‘mesajınız’ // mesajımızı da ekledik git remote add origin https://github.com/username/programming-examples.git // repomuzu söyledik git push –force origin master // yerel klasorden githuba upload eder git clone git@github.com:teaddict/depo_adı.git // githubdan indirir depoyu git rm * // yerel klasördekileri siler // git push .. dedikten sonra githubdan da silinir

commit mesajı değiştirme git commit –amend git commit –amend -m “New commit message” ->with overwrite git commit -a –amend -m “My new commit message”

commitleri gösterme düzgün şekilde git log –pretty=oneline

BRANCH

git init git add * git commit -m “çşşl” git branch local git checkout local -> bu şekilde branch değiştirilir

YENİ BRANCH OLUŞTURMAK git checkout hash -> *hash: bi yere gidip commitno aldık oraya geçtik git checkout -b local2

MERGE git merge local -> local ve master birleşti ikisindeki dosyalarda aynı olur

REVERT git revert HEAD~3 -»> You could do a revert to remove the last 3 commits

git revert –no-commit 0766c053..HEAD git commit

Remove the latest three commits

git back 3

RESET git reset –hard f414f31 git reset –soft HEAD@{1} git commit -m “Reverting to the state of the project at f414f31`