NODE.JS - BCRYPT

NODE.JS - BCRYPT

Bcrypt bir şifreleme algoritmasıdır.Bir çok yerde kullanılır. 

  1. Salt veri kullanımını mecbur kılar.
  2. Şifreyi birçok defa şifrelemeden geçirir ve kırılmasını çok zorlaştırır.
  3. Tek taraflı şifreleme algoritmasıdır.

bcrypt ile kriptolanmış şifrelerin çözülebilmesi için, mutlaka kriptolanmış şifrenin, bcrypt tarafından kaç defa kriptolandığının ve salt verinin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Böylece şifrenin kırılması neredeyse imkansız hale gelir. Bu şifrenin kırılabilmesi için son derece güçlü bir bilgisayar ordusunun çok uzun süre çalışması gerekmektedir.

örnek :

package.json dosyası

{        ”name”: “Bcrypt”,        ”version”: “1.0.0”,        ”dependencies”: {                ”bcrypt”: “*”        } }

program.js dosyası

“use strict”;

var bcrypt = require(“bcrypt”);

var pass = “çok gizli bir şifre”;

bcrypt.hash(pass,10,function(err,hash) {        if(!err)        {                console.log(“Hash: “ + hash);        }        else        {                console.log(“Hata: “ + hash);        } });

var password = “çok gizli bir şifre”; var hash = “burada hash bilgisi olacak”; bcrypt.compare(password,hash,function(err,res) {        if(!err)        {                if(res==true)                {                        console.log(“şifre doğru!”);                }                else                {                        console.log(“şifre yanlış!!”);                }        }        else        {                console.log(“Hata: “ + hash);        } });

bcrypt.genSalt(10,function(err,salt) {        bcrypt.hash(“çok güçlü bi şifre”,salt,function(err,hash) {

               if(!err)                {                        console.log(“Hash: “ + hash);                }                else                {                        console.log(“Hata: “ + hash);                }        }); });

commands:

npm install

node program.js

türkçe açıklama: http://aristona.github.io/web-gelistiricilerin-bilmesi-gereken-konular/