Java Spring MVC 12. Day (Onikinci Gün)

Java Spring MVC 12. Day (Onikinci Gün)

  • Render → işleyerek oluşturmak . Veriyi önce işler sonra oluştur.

  • BindingResult → her zaman solundaki formun hatalarını alır. Sıralama çok önemli.

(@ModelAttribute Admin admin, BindingResult bindingResult) şeklinde olmalı.

  • Java → save actions ayarları yap

  • <th:selected=” “> → koşullu select yapılabilir.

  • ${“x”}→ doğrudan modele eklediğimiz parametreye erişmeye çalışır.