Scala Dotty Nedir?

DOT açılımı Dependent Object Types (DOT) yani Bağımlı Nesne Tipleri. Scala 2 için scalac derleycisini kullanırken, Scala 3 ile birlikte artık dotc derleyicisini kullanacağız. DOT hakkında daha fazla bilgi için bu dokümanı okuyabilirsiniz.

Dotty yeni bir programlama dili mi?

Hayır. Dotty, Scala dilinin yeni versiyonu olacak.

Dotty: Yeni Scala Derleyicisi

Dotty, Scala ile yazılmış ve Scala 3.0 diye tanımlanmış olsa da yeni bir progralama dili olarak kabul edebiliriz çünkü yeni bir derleyici ve araçlarla birlikte geliyor.

Kısaca Scala 3’deki Yeni Özellikler
  • basitleştirildi
  • tutarsızlık ve beklenmedik davranışlar düzeltildi.
  • tasarım güçlü temeller üzerine kuruldu
  • dil yapısı güçlendirilerek dilin tutarlılığı, güvenliği, ergonomisi ve performansı iyileştirildi