ubuntu'da dvd ye yazdırma süresi sorunsalı

en son dvd yazdırma işlemi 45dk sürünce dayanamadım, böyle olmaması gerekti biliyordum,evet olmamalıydı..

askubuntu.com da bulduğum çözüm

Add a file in etc/modprobe.d/ with the name aliases

sudo gedit /etc/modprobe.d/aliases

with these contents

## Turn on DMA for DVD ############################
alias ata_generic off
alias pata_atiixp on

and reboot

sudo reboot