fork() - how many process

fork() - how many process

if ((p1_pid = fork())== 0) {} 
printf("I am P1 and I am proud of it.");
} else { 
if ((p2_pid = fork()) == 0) 
{ 
	p3_pid == fork(); 
	printf("I am P3. I like it."); 
	p4_pid == fork(); 
	printf("I am P4. Get used to it."); 
} else 
	printf("I am the parent process, obey or die!"); 
}

a) Yukarıdaki kod derlenip, çalıştırılırsa, ebebeyn (Parent) süreç (process) de dahil olmak üzere kaç tane süreç yaratılır.

benim hesabıma göre 

Parent = 2 (Child1, Child2) yaratılır

Child1 = X (Yok)

Child2 = 2 (Child3,Child4) 

Child3 = 1 (Child4)

Child4 = X

eder 5 + Parent in kendisi = 6 Process..