what is fork (), fork() komutunu anlamak

what is fork (), fork() komutunu anlamak

fork() komutu çağırıldığında , aynı line dan devam etcek bir child process oluşturur. bütün değerler vs hepsi aynıdır. aynı şekilde devam eder.

mesela for içinden çağırdınız, i=2 de; child da i=2 de başlar ve devam eder.

Burda toplam 8 process oluşuyor ve 7 child process + 1 Parent process

int main(void)
{
int i;
for (i = 0; i < 3; ++i)
fork();
printf("process...n");
return 0;
}