Java Spring MVC 1. Day (ilk gün)

Java Spring MVC 1. Day (ilk gün)

Notes of first day ( bugünün notları) 

This; used to access methods of the current class. 

Super; used to access of the base class.

Polimorfizm konusunu inceledik; bir ana sınıftan türetilmiş sınıflar. Aynı isme sahip methodların farklı işlevleri yerine getirmesidir.

Access modifiers ve nerde kullanıldıklarını inceledik. Public ( field, method, class), Protected ( field, method), Package(  Field, method, class) , private ( field, method).

Abstract: bir sınıfa abstract method eklenebilmesi için abstract bir sınıf olması gerekir. Abstract sınıfları new şeklinde oluşturamayız. Abstract sınıflar arasında IS-A ilişkisi mevcuttur. Ortak özellikler ve methodlar toplanır bu soyut sınıfda.

Örnek : https://github.com/teaddict/lyk2015/blob/master/Car.java

Abstract vs Interface; Bir class başka bir abstract class extend edebilir, Ederse Abstract Class ın tüm abstract methodlarını implement etmek zorunda. Abstract class eğer abstract class extend ederse , abstract methodları implement etmek zorunda değil. Bir class başka bir interface implement edebilir, Ederse interface içindeki tüm methodları implement etmek zorundadır. Bu class bir Abstract Class implement edemez.