Java Spring MVC 2. Day (İkinci Gün)

Java Spring MVC 2. Day (İkinci Gün)

Bugün kursta temel java eğitimine devam ettik. Javada paket isimlerini domain name + proje ismi adı olarak tanımlıyoruz. “tr.org.kamp” bu domain name oluyor ve böylece bu proje kime ait vs belirlenebiliyor. “tr.org.kamp.spring” bizim alt projemiz oluyor.

Inheritance kullandığımız sınıflarda, aynı isimde fakat farklı tipde yazdığımız methodlar hata vereceklerdir. Bu yüzden base class daki methodumuzu private yaparak bu sorunu çözebiliriz.

Multiple inheritance normalde javada yok fakat interface ile bu multiple inheritance mantığını uygulayabiliyoruz. Interface altındaki tüm methodlar default olarak abstract oluyor. Dersde yaptığımız örnek :

https://github.com/teaddict/lyk2015-Assessment

Final keyword; stop value change, stop method overriding, stop inheritance. Bu keywordu kullandıktandan sonra o değişkenin değeri değişmez, methodu override edemeyiz. Constant bir hale dönüşür bizim için.

Static keyword; can be used to refer the common property of all objects. It gets only once in class area at the time of class loading. O sınıftdan oluşturulan tüm objeler bu değişkeni ortak olarak kullanırlar.

Generics; c++ daki template mantığıyla aynı çalışır. Bizi casting hatalarından kurtarır, kodların duplicate olmasını engeller.

GIT

-çalıştığımız klasöre gidip “.gitignore” dosyası oluşturup, githuba atmak istemediğimiz dosyaların adını yazıyoruz.

-git init → klasörü base al

-git add . → klasörde gitignore ile ihraç edilmemiş tüm dosyaları ekle listeye

-git commit -m “mesaj” → yaptığımız değişiklikleri kaydettik

-git push -u origin master

Authentication: Browserı açtığımızda girdiğimiz her site için bi cookie atanır ve o siteye ait tüm bilgiler her şey orada saklanır. Böylece biz o sitelere giriş yapmasak da bizi bu cookie ile tanıyor ve ona göre davranış geliştiriyor. Her site için bir “sessionID : object” birlikteliği vardır. Bu id ile o siteye ait object çekilir.  

Servlet: Web sunucu üzerinde çalışan uygulamalar. Kullanıcıdan aldığı verilere göre sonuçlar üreten java sınıflarıdır.

Kullanıcı (request)→ server (bu requeste ait servlet belirlenir)→ servlet (sonuc dosyası üretir)→ sonuç (sunucuya gönder)→server → user

Get: az veri taşır, URL sonuna ekler , güvenli değil.

Post: blok halinde taşır veriyi, daha geniş ve daha güvenlidir.