Java Spring MVC 8. Day (Sekizinci Gün)

Java Spring MVC 8. Day (Sekizinci Gün)

Html Tags

<main> → main content of document

<section> → sections in a document such as chapters,headers,footers.

<header> → heading elements,autorship information, etc.

<footer> → contain information about about its container , element

HTTP VERB

Get → Read

Post → Create

Put & Patch → Update

Delete → Delete

REST → sunucumuzdaki bilgileri bi başka yere aktarma methodu.

  • search yapılcaksa post olarak yapmamız daha kullanışlı, yaptığımız işlem sonucu sunucu bize search result veriyor.

*update?id=5 → request param

*update/5 → PathVariable : springte böyle alabiliriz.RequestPattern şeklinde veriyoruz.Böylece gönderiyoruz.

PathVariable(“id”) → eşleşiyor

  • /update/{id}/{name}

(@PathVariable(“id”) Long id,(“name”) String name)

*ECLIPSE KÜTÜPHANE DÜZENLEME KISAYOL → CTRL + SHIFT + O || CTRL + 1

VALIDATION

@Valid → validate etmek istediğimiz variable ın üstüne bunu ekliyoruz.

ÖRN → @NotEmpty → boş string kabul etmemesini sağlıyor

create(@ModeAttribute @Valid Todo todo, Bindingresult bindingResult)

@valid → koyduğumuz için bizim validationlarımızı önce çalıştıracak ve deneyecek.

ORM → Object Relational Mapping : databasede hem objeleri hem ilişkileri mapliyor.

  • Javada nesneleri çekerken array of array olarak geliyor. Bir bir array bir nesneye denk geliyor.

JPA → hibernate implementasyonunu kullanıyoruz.

JPAcriteria : filtreleme, sorgulama yaparken koyduğumuz koşullar

Hibernate → arka tarafda bizim için sql sorgulaırnı oluşturuyor ve dönen sorgu sonucunu bi obje olarak sunuyor. Kolonları vs biliyor çünkü mapliyor hepsini.

  • @Repository, @Controller, @Service, @Component → bu annotationlardan gördüğü vakit bunlardan bir tane oluşturup dependency poola ekliyor.

Session → session içinde yapılan işlemler session kapandığında sqle dönüşüyor ve database aktarılıyor. Session kapandıktan sonra obje üzerinde yaptığımız değişiklikler kaydedilmiyor. Bunu kendimiz update etmemiz gerekiyor.

@Transaction → Bu annotationı görüyorsak eğer, o sınıfdaki methodlar session açıp işlemi yapıyor ve kapatıyor. Transaction olmadan ORM çalışmıyor.