Java Spring MVC 9. Day (Dokuzuncu Gün)

Java Spring MVC 9. Day (Dokuzuncu Gün)

Maven Nedir ?

→ maven diğer ideleri desteklediği için IDE bağımsız proje

→ Maven pluginleri kullanabiliriz

pom.xml : projemizin bağımlılıklarını kendi bulup bildiriyor, indiriyor vs

.m2 : bu isimde bi klasör açıp bunun içine atıyor bağımlılıkları

→ kendi spesifik sunucumuzdan .jar dosyalarını çekmesini de sağlayabiliriz

→ javada projemizi kolay yönetmemizi sağlar

Versiyonlama → 1.0.0 SNAPSHOT : release olmamış, geliştirilmekte olan

 • target klasörünü gite atmıyoruz çünkü tüm dependencies orda jar files etc. git belli bi sınıra kadar alan verdiği için boşa doldurmayalım.

 • clean → target klasörünü silip baştan derler projeyi

 • validate → proje yapılandırmasının doğruluğunu test ediyor.

 • mvn clean install → komut satırından projeyi temizler

 • test → birim testleri çalıştırır

 • install → bizim için jar files oluşturur. Production target klasörü içinde.

 • deploy → ürettiğimizi paketi doğrudan uzak sunucuya atar.

@Entity → sınıfın üstüne ekliyoruz ki bunun için table oluştursun.

 • list vs set → set bir unique list demektir. Her objeden bi tane.

 • relation kurarken nasıl bir relation olduğunu belirtmemiz gerekiyor → 1:n , 1:1 etc

SHORTCUTS

ctrl shift F → kod düzenleme

ctrl shift O → optimizing

 • sınıf → table

 • satır → nesne

Lazyloading → hibernate, eğer database sessionımız açıksa işimize yarayacağı zaman çalıştırır. Yani tembel yükleme ile bizim ihtiyacımız olduğunda gidip databaseden veri çekiyor.Eğer session kapalıysa query yapamıyoruz. Lazy olanlar boş geliyor default olarak.

 • ElementCollection → OneToMany anlamına geliyor.